سبک زندگی بر پایه بندگی
اگر انسان در همه شئون زندگی خویش و در همه فعالیت‌ها و افعال و گفتار خود صبغة اللهی عمل نماید و رنگ خدا را  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشخصات